Club: Jalandhar South (29675)

Club Code: 29675 Club Name: Jalandhar South Meeting Day: Thursday Meeting Time: 04:30 PM Venue: Hotel Umed Grand Jalandhar
Thumbnail
Rtn. Simran Sachdeva
PDG M.S. Sachdeva
simransachdeva429@gmail.com
9041518358
19 September
9 July
Thumbnail
Rtn. Renu Malhotra
renumalhotra_17@yahoo.com
9914068007
17 February
9 July
Thumbnail
Rtn. Urmila Chauhan
Jagdish Raj Chauhan
urmilachauhan.55@yahoo.com
9878641411
20 September
23 October
President
Thumbnail
Rtn. Manju Sharma
Dr. Raj Kumar Sharma
manjunov3@gmail.com
8054481211
20 November
10 July
Secretary