Club: Jalandhar Midtown (56355)

Club Code: 56355 Club Name: Jalandhar Midtown Meeting Day: Friday Meeting Time: 08:30 PM Venue: Hotel President New Courts, Jal.
Thumbnail
Rtn. Surjit Singh
Manjit Kaur
Surjitsingh6415@gmail.com
9417045635
10 February
3 July
Thumbnail
Rtn. Hemant Kumar
Arvinder Kaur
midasjal@gmail.com
9988840022
13 April
28 November
Thumbnail
Rtn. Sanjeev Sethi
Punita Sethi
rtnsanjeevsethi@yahoo.com
9814065466
6 October
7 September
Secretary
Thumbnail
Rtn. Radhey Sham Bhardwaj
Sakshi Bhardwaj
radheshambhardwaj@yahoo.com
98140-60518
7 April
20 November
Secretary
Thumbnail
Rtn. Anamika
anamikakhajwa911@gmail.com
7006344361
14 November
Secretary