Club: Jalandhar Central (23289)

Club Code: 23289 Club Name: Jalandhar Central Meeting Day: Friday Meeting Time: 08:00 PM Venue: Hotel Regent Park, Jalandhar
Thumbnail
Rtn. Mukesh Goyal
Tanu Goyal
mukeshgo@yahoo.com
9779454912
29 September
8 February
Thumbnail
Rtn. Amit Kumar
Meenakshi
amitdureja@hotmail.com
9815415050
1 June
5 May
Thumbnail
Rtn. Som Nath Sharma
Pardeep Sharma
somnath2161@gmail.com
9463592930
15 October
5 December
President
Thumbnail
Rtn. Gurpartap Singh
Satvinder Kaur
drgps1@gmail.com
94171-25914
4 July
29 March
Secretary
Rtn. Parvinderjit Singh
Savrina Kaur
ps8in@yahoo.com
9814029944
12 September
23 March
Rtn. Narinder Sud
Arunima Sud
narindersud@gmail.com
9855885555
2 July
16 April