Club: Gurdaspur Midtown (51397)

Club Code: 51397 Club Name: Gurdaspur Midtown Meeting Day: Wednesday Meeting Time: 08:00 PM Venue: Ladies Club Gurdaspur
Thumbnail
Rtn. Kuldip K. Sharma
Meenakshi Sharma
kuldipkumar1163@gmail.com
9872854555
11 February
9 July
Thumbnail
Rtn. Karanjit Sharma
Punita Sharma
karankhajuria17@gmail.com
9855013578
21 September
12 May
Thumbnail
Rtn. Raj Kumar Sharma
Manju Sharma
rtnrksharma123@gmail.com
9357979611
6 December
5 June
President