Club: Jalandhar Rainbow (88971)

Club Code: 88971 Club Name: Jalandhar Rainbow Meeting Day: Friday Meeting Time: 07:30 PM Venue: Club Office, Saleti Lane, Near Dera Sat Kartar Model Town, Jalandhar
Thumbnail
Rtn. Maninder Singh Chadha
Mandeep Kaur Chandha
mschadha01@gmail.com
93572-53596
24 June
19 November
President
Thumbnail
Rtn. Dhanya Devi
dhanyadevi123@gmail.com
98762-44994
15 February
Secretary